Akademie van Kunsten

Akademie van Kunsten

De Akademie van Kunsten is een Nederlandse organisatie, waarvan vooraanstaande kunstenaars uit verschillende richtingen (Architectuur, Beeldende Kunsten, Dans, Film, Fotografie, Letteren, Muziek en Podiumkunsten) lid zijn. De doelstelling is de plek te zijn “voor debat over de waarde van kunst in de samenleving en over de relatie tussen kunst en wetenschap”.

De Akademie van Kunsten is in 2014 opgericht door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Zij is met de KNAW gevestigd in het Trippenhuis in Amsterdam. Beeldend kunstenaar Barbara Visser was sinds 2014 voorzitter. Zij werd in 2016 herbenoemd en daarbij werd Gijs Scholten van Aschat als vicevoorzitter aangesteld. Hij zou Barbara Visser in 2018 opvolgen, maar dit werd vervroegd naar 2017. In 2019 droeg hij het voorzitterschap over aan de dichter Anne Vegter.

Het maximaal aantal leden is op 50 vastgesteld.

De Akademie is in 2014 begonnen met negentien leden. In 2015 kwamen er zestien nieuwe leden bij en in 2016 nog dertien. In 2017 werd het aantal aangevuld tot 50 leden, onder wie twee duo’s (die als één lid per duo meetellen). Het betreft 32 mannelijke en achttien vrouwelijke leden.

Deze tekst komt oorspronkelijk van het Wikipedia-artikel Akademie van Kunsten. Deze tekst is beschikbaar onder de licentie CC-BY-SA 3.0

Officiële website van Akademie van Kunsten

error: Alert: Content is protected !