Actie: Catering voor Cultuur

De coronacrisis raakt ons allemaal. Er zijn goede bedoelingen vanuit de overheid om de cultuursector te steunen, maar een beperkt beschikbaar budget vormt een obstakel. De overheid verlangt nu dat...
Close
error: Alert: Content is protected !