Projecten

Actie: Catering voor Cultuur

De coronacrisis raakt ons allemaal. Er zijn goede bedoelingen vanuit de overheid om de cultuursector te steunen, maar een beperkt beschikbaar budget vormt een obstakel. De overheid verlangt nu dat de samenleving zelfredzaam en actief is, en alternatieve inkomstenbronnen nastreeft. Door de handen ineen te...

Read More

Kansen voor jongeren: een uniek project

Het is niet vanzelfsprekend dat jongeren in hun vrije tijd kunstzinnige en culturele activiteiten ondernemen. Het blijkt dat financiƫle belemmeringen een grote rol spelen bij het al dan niet deelnemen aan zulke activiteiten. De ambitie is om jongeren die buiten de boot dreigen te vallen...

Read More
error: Alert: Content is protected !