Feestmaal van officieren van de Cluveniersschutterij (1627) – Frans Hals

Feestmaal van officieren van de Cluveniersschutterij (1627) – Frans Hals

‘Seer stout naer ´t leven gehandeld’, zo roemt de Haarlemse stadsgeschiedschrijver Samuel Ampzing dit schuttersstuk in zijn Beschrijvinge van de stad Haarlem. Voorgesteld zijn de elf officieren van de Cluveniersschutterij aan hun afscheidsmaal. Op de achtergrond staat ook de doelenknecht, Willem Ruychaver. Links aan het hoofd van de tafel zit de kolonel, Willem Claesz Vooght. Hij is te herkennen aan zijn oranje sjerp. Naast hem zit fiscaal Johan Damius, die een glas krijgt aangereikt.

De compositie van het schilderij is uitgewogen en doordacht. De schutters zijn opgedeeld in twee groepen die in de compositie worden verbonden door de officier met het mes: die hoort bij de groep rechts, maar kijkt naar links. Een officiersfunctie in de schutterij was een eervolle, onbezoldigde bijbaan. Deze posten waren voorbehouden aan een kleine groep invloedrijke, welgestelde Haarlemmers. In Haarlem behoorden de eigenaren van welvarende bierbrouwerijen tot de rijksten van de stad. Kapitein Willem Warmont was eigenaar van brouwerij ‘t Gecroonde Ancker, kapitein Johan Schatter van de brouwerij De Gecroonde Ruyt en vaandrig Loth Schout bezat de brouwerij De Twee Gecroonde Starren. Fiscaal Johan Damius was geneesheer, luitenant Outgert Akersloot goudsmid. Geheel links staat vaandrig Adriaen Matham, tekenaar en graveur. Hij was in 1634 getuige bij de doop van Frans Hals’ dochter Suzanna. Opvallend is het gegeven van de hond aan zijn voeten; op geen enkel ander schuttersstuk uit Haarlem komt een hond voor.

Video geschikt voor verticale weergave op mobiel. Voor weergave op de computer druk ‘f’ of op het vierkant rechtsonder in het videoscherm.

Zien?

Frans Hals Museum
Groot Heiligland 62
2011 ES Haarlem
www.franshalsmuseum.nl/nl/

Hoofdbeeld: Feestmaal van officieren van de Cluveniersschutterij (1627) – Frans Hals, Frans Hals Museum.

error: Alert: Content is protected !