Frans Hals (1582 – 1666)

Eén van de grote meesters van de Gouden Eeuw is Frans Hals. Zijn portretten en schutterstukken zijn wereldberoemd. In vergelijking met tijdgenoten is zijn stijl losjes en levendig. Frans Hals durfde zich te onderscheiden. Zijn schilderijen zijn levensecht, hebben een typische setting en lijken tot leven te komen. Hij wist hoe hij een moment moest vastleggen en het op het doek tot leven kon brengen.

Het leven van Frans Hals

Frans Hals is in 1583 geboren in Antwerpen, maar verhuisde op driejarige leeftijd naar Nederland. Hals is tweemaal getrouwd: rond 1610 met Anneke Harmensdochter en in februari 1617 met Lysbeth Reyniers. Hals heeft vijftien kinderen laten dopen en hij heeft vijf of zes zonen tot schilder opgeleid. Rond 1615 verkeerde Hals in dusdanige financiële moeilijkheden dat de voedster hem aanklaagde. Armoede zou hem zijn hele leven achtervolgen. Hij werd begraven in Haarlem, waar hij bijna zijn hele leven had gewoond. 

Het werk van Frans Hals

Hals had een enorme durf, grote moed en virtuositeit. Hij kon zijn handen van het doek (of paneel) terugtrekken zodra de afgebeelde persoon er wat hem betrof levend en wel op stond. Hij schilderde ze niet doods, zoals veel tijdgenoten dat in hun grote nauwkeurigheid en ijver vaak wel deden. Vaak wordt gedacht dat Hals zijn werken ‘aus einem Guss‘ – in één worp – op het doek slingerde maar uit technisch en natuurwetenschappelijk onderzoek blijkt dat hij dat nauwelijks deed. Een enkel werk is weliswaar grotendeels zonder ondertekeningen of onderschildering ‘alla prima‘ neergezet maar de meeste werken ontstonden toch in verschillende lagen, zoals in die tijd gebruikelijk. Op een grondlaag werd met krijt of verf een tekening gemaakt, soms in kleur soms in het grijs, die in stadia werd ingevuld. Wel lijkt zijn onderschildering in het algemeen ook zeer losjes te zijn opgezet: hij was vanaf het begin virtuoos, met name bij zijn latere, rijpe werken.

Frans Hals was zijn tijd voor: zijn werk had later veel invloed op grote impressionisten uit de 19e eeuw, zoals Monet, Corbet en Manet. Ook Vincent van Gogh sprak zijn bewondering uit over het werk van Frans Hals. Zo schreef hij zijn broer Theo: “Wat is het een genot zo’n Frans Hals te zien, wat is ’t heel iets anders dan de schilderijen – er zijn er zóó veel – waar zorgvuldig alles op dezelfde wijze is gladgestreken.”

Zien?

Frans Hals Museum
Groot Heiligland 62
2011ES Haarlem
www.franshalsmuseum.nl

Paula

Paula

Ik ben Paula. Kunst is voor mij een hobby. "Een hobby die het korte leven de moeite waard maakt.” Leuk als je mij volgt.

One thought on “Frans Hals (1582 – 1666)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Close
Menu
Close
error: Alert: Content is protected !