Gebruikersvoorwaarden

Welkom bij Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C). Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) is een organisatie zonder winstoogmerk wiens missie het is om mensen in de hele wereld te betrekken bij kunst en cultuur, en in staat te stellen om inhoud te verzamelen en te ontwikkelen en deze kennis effectief en wereldwijd zonder kosten beschikbaar te maken.

Om onze levendige gemeenschap te ondersteunen bieden wij de essentiële infrastructuur en de organisatie voor de ontwikkeling daarvan. We streven ernaar om de (educatieve) informatie kosteloos en eeuwig beschikbaar te maken en te houden.

We verwelkomen je (“je” of de “gebruiker”) als lezer, redacteur, auteur of bijdrager aan de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) en we moedigen je aan om je bij de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) gemeenschap aan te sluiten. Voordat je mee gaat doen, willen we je wel vragen om de volgende Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) te lezen en ermee in te stemmen.

Overzicht

In deze Gebruiksvoorwaarden staan de openbare diensten van de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) beschreven, onze verhouding met jou als gebruiker, en de rechten en verantwoordelijkheden die ons beiden richting geven. We vinden het belangrijk dat je weet dat we een grote hoeveelheid (educatieve) informatie hosten, bijgedragen en mogelijk gemaakt door gebruikers zoals jij. Wij hosten de content alleen.

De gemeenschap – het netwerk van gebruikers – is het primaire middel waarmee de doelen van de missie worden bereikt. De gemeenschap draagt bij aan onze sites en helpt die te besturen. De gemeenschap heeft een kritieke rol in het maken en handhaven van het beleid.

We verwelkomen je graag als bijdrager, redacteur of auteur, maar we gaan er wel vanuit dat jij je houdt aan het beleid. Omdat we alle inhoud gratis en vrij beschikbaar maken voor het publiek, vereisen we in het algemeen dat al jouw bijdragen gemaakt worden onder een vrije licentie of in het publieke domein.

Bedenk dat de inhoud die wij hosten gericht is op algemene informatie, dus als je informatie van een expert nodig hebt voor een bepaalde vraag, zoek dan hulp bij een gelicenseerde of gekwalificeerde professional.

Onze diensten

Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) is toegewijd aan het stimuleren van de groei, ontwikkeling en distributie van vrije content, en het hosten van de volledige inhoud van deze projecten aan het publiek. We zijn echter slechts een hostingdienst, en onderhouden de infrastructuur en bieden een organisatorisch kader dat onze gebruikers in staat stelt de projecten op te bouwen en uit te bouwen door hen zelf inhoud te laten bijdragen en bewerken. Vanwege onze unieke rol, zijn er een paar dingen waar je je van bewust moet zijn in onze relatie met jou, de projecten, en de andere gebruikers:

Onze diensten

 1. Wij hebben geen redactionele rol: Dit betekent dat we in het algemeen geen inhoud bijdragen aan de website en deze niet monitoren, en we aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid voor deze inhoud. We staan ook niet achter eventuele adviezen die geuit worden via onze diensten, en wij vertegenwoordigen of garanderen niet de waarheidsgetrouwheid, juistheid of betrouwbaarheid van enige door de gemeenschap bijgedragen inhoud. In plaats daarvan, bieden we eenvoudigweg toegang tot de inhoud die uw collegagebruikers hebben bijgedragen en bewerkt.
 2. Je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen: Je bent wettelijk verantwoordelijk voor je bewerkingen en bijdragen aan projecten, dus voor jouw eigen bescherming hoor je voorzichtig te zijn en te voorkomen enige door jouw bijgedragen inhoud kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid onder de van toepassing zijnde wetgeving. RK&C kan in het algemeen geen bescherming, garanties, immuniteit of schadevergoeding bieden.

Inhoud die we hosten

 1. Je kunt sommige inhoud verwerpelijk of onjuist vinden: Omdat wij een breed scala aan inhoud aanbieden die is geproduceerd of verzameld door jouw medegebruikers, kun je materiaal tegenkomen dat je beledigend, onjuist, misleidend, onjuist gelabeld of anderszins verwerpelijk vindt. We vragen je dan ook uw gezond verstand en neutrale oordeel te gebruiken bij het ​​gebruik van onze diensten.
 2. Onze inhoud is voor algemene informatieve doeleinden: Hoewel we veel informatie hosten die betrekking heeft op professionele onderwerpen, is deze bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Deze moet niet worden opgevat als professioneel advies. Raadpleeg een onafhankelijke professional die een vergunning bezit of gekwalificeerd in het van toepassing zijnde gebied in de plaats van te handelen op basis van informatie, opinie, of advies.

Onthouden van bepaalde activiteiten

De projecten van Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) bestaan alleen maar ​​dankzij de levendige gemeenschap van gebruikers zoals jij, die samen de inhoud schrijven en beheren. Wij verwelkomen jouw deelname aan deze gemeenschap. We raden je aan respectvol en beleefd te zijn in de omgang met anderen in de gemeenschap, dat je handelt in goed vertrouwen, en met anderen bijdragen en bewerkingen maakt om de missie van het gedeelde project in te vullen.

Bepaalde handelingen, legaal of illegaal, kunnen schadelijk zijn voor andere gebruikers en onze regels overtreden, en sommige handelingen kunnen invloed hebben op jouw aansprakelijkheid. Voor jouw eigen goed en dat van anderen, is het daarom van belang niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten op onze sites. Deze activiteiten omvatten:

Anderen lastigvallen

 • Intimideren, bedreigen, stalken, spammen of vandalisme; en
 • Kettingbrieven, junkmail of spam aan andere gebruikers verzenden.

De privacy van anderen schenden

 • Inbreuk maken op de privacyrechten van anderen.
 • Vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens ten behoeve van intimidatie, uitbuiting, schending van de privacy, of enig promotioneel of commercieel doel dat niet expliciet is goedgekeurd door de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C); en
 • Vragen om persoonlijk identificeerbare gegevens van iemand onder de leeftijd van 18 jaar voor een illegaal doel of het overtreden van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de gezondheid of het welzijn van minderjarigen.

Valse verklaringen geven, voordoen als een ander, of fraude

 • Opzettelijk of bewust plaatsen van inhoud die smadelijk of lasterlijk is;
 • Valse of onjuiste inhoud toevoegen met de bedoeling te misleiden;
 • U voordoen als een andere gebruiker of individu, uw verbinding met enig individu of entiteit misrepresenteren, of de gebruikersnaam van iemand anders gebruiken met het doel te misleiden, en
 • Fraude plegen.

Inbreuk maken

 • Inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere eigendomsrechten onder van toepassing zijnde wetten.

Onze diensten misbruiken voor andere illegale doelen

 • Het plaatsen van kinderpornografie of andere inhoud die van toepassing zijnde wetten met betrekking tot kinderpornografie overtreden;
 • Het plaatsen van obsceen materiaal dat onwettig is volgens de van toepassing zijnde wetten; en
 • De diensten gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wetgeving.

Betrokken zijn bij verstoring en illegaal misbruik van voorzieningen

 • Het plaatsen of verspreiden van inhoud die virussen, malware, wormen, Trojaanse paarden, kwaadaardige programmacode, of andere structuren die schade aan onze infrastructuur of systemen, of of die van onze gebruikers kunnen aanrichten;
 • Het geautomatiseerd gebruik van de site op en wijze die de diensten misbruikt of verstoort en niet vooraf is goedgekeurd door de Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) gemeenschap;
 • Het verstoren van de diensten door het onnodig belasten van een Projectwebsite of de netwerken of servers verbonden met een Projectwebsite;
 • Het verstoren van de diensten door het overvoeren van enige Projectwebsite met communicatie of ander dataverkeer waaruit geen enkele serieuze intentie blijkt om de Projectwebsite te gebruiken waarvoor ze bedoeld is;
 • Het wetens, zonder autorisatie toegang verschaffen tot, knoeien met, of gebruiken van niet-openbare gebieden in onze computersystemen;
 • Het aftasten van, scannen op of testen van mogelijke kwetsbaarheden van enige van onze technische systemen of netwerken zonder toestemming tenzij aan de onderstaande vereisten is voldaan:
 1. dergelijke handelingen misbruiken of verstoren onze technische systemen met netwerken niet onnodig;
 2. dergelijke handelingen zijn niet voor persoonlijk gewin (anders dan erkenning voor uw werk);
 3. u rapporteert gevonden kwetsbaarheden aan ontwikkelaars van Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) (of u repareert het zelf); en
 4. u onderneemt dergelijke handelingen niet met het voornemen te misbruiken of schade aan te richten.

Wachtwoordbeveiliging

Je bent verantwoordelijk voor het geheim houden van jouw eigen wachtwoord en hoort dit nooit af te geven aan een derde partij.

Handelsmerken

Hoewel je aanzienlijke vrijheid hebt voor het hergebruik van de inhoud van de websites, is het van belang dat we onze handelsmerkrechten bij Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) beschermen, zodat we onze gebruikers beschermen tegen frauduleuze imitatie. Daarom vragen we jou onze handelsmerken te respecteren. Alle handelsmerken van de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) behoren toe aan de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) en ieder gebruik van onze handelsnamen, handelsmerken, dienstenmerken, logo’s of domeinnamen moet in overeenstemming zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en in overeenstemming zijn met ons beleid.

Licensering van de inhoud

Om vrije kennis en vrije cultuur te laten groeien, moeten alle gebruikers die bijdragen aan de projecten ruime rechten geven aan iedereen om hun bijdragen vrij te kunnen distribueren en hergebruiken, mits dat gebruik gebeurt met een correcte naamsvermelding en dezelfde vrijheden voor hergebruik en distributie van toepassing zijn op het afgeleide werk. Om ervoor te zorgen dat ons doel om vrije informatie te vertrekken aan het grootst mogelijke publiek, vereisen we dat alle toevoegingen gelicenseerd zijn, zodat deze vrij te gebruiken zijn door iedereen die er toegang toe wil hebben.

U gaat akkoord met de volgende licentievoorwaarden:

 1. Teksten waarvan je de auteursrechten bezit Als je teksten toevoegt waarvan jij de auteursrechten hebt, ga je akkoord met het vrijgeven daarvan onder de volgende licentie:
  – Creative Commons Attribution-ShareALike 3.0 Unported Licentie (“CC BY-SA”), en
  – GNU Free Documentation License (“GFDL”) (zonder versie, zonder beperkende toevoegingen, voorvoegsels of achtervoegsels).Hergebruikers mogen zich houden aan één of beide licenties.
  • De enige uitzondering komt voor als de Projecteditie of de functionaliteit een andere licentie vereist. In dat geval, stemt u toe in het licenseren van door jou toe te voegen tekst onder die licentie.
   Houdt er rekening mee dat deze licenties commercieel gebruik van jouw bijdragen toestaan, zolang dit gebruik in overeenstemming is met de voorwaarden.
 2. Naamsvermelding: Naamsvermelding is een belangrijk onderdeel van deze licenties. Wij zien dat als ere wie ere toekomt – aan auteurs zoals uzelf. Als u tekst bijdraagt, ga je akkoord met naamsvermelding op een van de volgende wijzen:
  1. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar de pagina waaraan u hebt bijgedragen (omdat iedere pagina een geschiedenispagina heeft waarop alle auteurs en bewerkers worden weergegeven);
  2. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar een alternatieve, stabiele online kopie die vrij toegankelijk is, die voldoet aan de licentievoorwaarden, en die wat betreft naamsvermelding van auteurs gelijk is aan de naamsvermelding op de Projectwebsite; of
  3. Via een lijst met alle auteurs (waarbij iedere lijst met auteurs geschoond mag worden van auteurs met erg kleine of irrelevante bijdragen).
 3. Importeren van tekst: Je mag tekst importeren die je elders hebt gevonden of die je samen met anderen hebt geproduceerd, maar in dat geval garandeert je dat de tekst beschikbaar is onder voorwaarden die compatibel zijn met de licentie CC BY-SA 3.0 (of, zoals hierboven uiteengezet, een andere licentie als deze expliciet vereist is door de Projecteditie of de functie) (“CC BY-SA”). Inhoud die alleen beschikbaar is onder de GFDL is niet toegestaan​​.
 4. Niet-tekstuele media: Niet-tekstuele media op de Projecten zijn beschikbaar onder een verscheidenheid aan licenties die in het algemeen onbeperkt hergebruik en verspreiding toestaan. Wanneer je niet-tekstuele media bijdraagt, ga je ermee akkoord te voldoen aan de vereisten voor deze licenties.
 5. Geen herroeping van de licentie: behalve als consistent met jouw licentie, ga je ermee akkoord dat enige licentie die je onder deze Gebruiksvoorwaarden hebt verleend voor tekst of niet-tekstuele inhoud die je hebt bijgedragen aan de RK&C, niet eenzijdig herroept of tracht ongeldig te laten verklaren, zelfs als je onze diensten niet langer gebruikt.
 6. Inhoud in het publieke domein: Inhoud uit het publieke domein is van harte welkom! Wanneer je inhoud uit het publieke domein bijdraagt, garandeert je dat het materiaal zich daadwerkelijk in het publieke domein bevindt, en ga je akkoord met het op de correcte wijze daarvan labelen.
 7. Hergebruik: Hergebruik van inhoud die we hosten is welkom, ook al bestaan ​​er uitzonderingen voor de inhoud die is bijgedragen ala “fair use” of soortgelijke vrijstellingen van het auteursrecht. Hergebruik moet voldoen aan de onderliggende licentie(s).

  Wanneer u een tekstpagina die is gemaakt door de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) hergebruikt of verspreidt, ga je akkoord met vermelden van Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) en de auteurs op een van de volgende wijzen:
  1. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar de pagina of pagina’s die je hergebruikt (omdat iedere pagina een geschiedenispagina heeft waarop alle auteurs en bewerkers worden weergegeven);
  2. Via een hyperlink (waar mogelijk) of een URL naar een alternatieve, stabiele online kopie die vrij toegankelijk is, die voldoet aan de licentievoorwaarden, en die wat betreft naamsvermelding van auteurs gelijk is aan de naamsvermelding op de Projectwebsite; of
  3. Via een lijst met alle auteurs (waarbij iedere lijst met auteurs geschoond mag worden van auteurs met erg kleine of irrelevante bijdragen). Als de tekst is gekopieerd vanuit een andere bron, dan is het mogelijk dat die tekst is gelicenseerd onder een compatibele CC-BY-SA-licentie, maar niet GFDL (zoals hierboven beschreven in “Tekst importeren”). In dat geval, ga je akkoord met het voldoen aan de compatibele licentie CC-BY-SA en kunt u de tekst niet ook licenseren onder de GFDL. Wees je er daarnaast van bewust dat tekst die afkomstig is van externe bronnen en geïmporteerd is in een Project een licentie kan hebben die aanvullende voorwaarden met betrekking tot naamsvermelding kan hebben. Gebruikers gaan ermee akkoord dat deze aanvullende eisen met betrekking tot naamsvermelding duidelijk worden aangegeven. Waar dergelijke meldingen zichtbaar zijn, moeten hergebruikers deze behouden. Voor alle niet-tekstuele media, ga je akkoord met onder welke licentie dan ook het werk beschikbaar is gemaakt (wat ontdekt kan worden door te klikken op het werk en door te kijken naar de licentieparagraaf op de beschrijvingspagina van het bestand of door de van toepassing zijnde pagina met brontekst voor dat werk te controleren). Als je enige inhoud die wij hosten hergebruikt, ga je akkoord met het voldoen aan de relevant eisen voor naamsvermelding van de onderliggende licentie of licenties.
 8. Wijzigingen of aanvullingen op materiaal dat je hergebruikt: Bij het aanpassen of het maken van toevoegingen aan de tekst die je hebt verkregen van een Projectwebsite, ga je akkoord met het licenseren van de gewijzigde of toegevoegde inhoud onder de licentie CC-BY-SA 3.0 of een later versie (of, zoals hierboven uiteengezet, een andere licentie wanneer deze in uitzonderlijke gevallen is vereist door de specifieke Projecteditie of een bijzondere functie).

  Bij het aanpassen of het maken van aanvullingen op enige niet-tekstmedia die je hebt verkregen van een Projectwebsite, ga je akkoord met het licenseren van de gewijzigde of toegevoegde inhoud in overeenstemming met de licentie waaronder het werk ter beschikking is gesteld.

  Voor zowel tekstuele inhoud als niet-tekstuele mediabestanden, ga je akkoord met de voorwaarde om duidelijk aan te geven dat het werk is aangepast. Als je tekstuele inhoud hergebruikt in een wiki, dan is het voldoende om in de geschiedenispagina aan te geven dat je een wijziging hebt gemaakt. Voor iedere kopie of aangepaste versie die je verspreidt, ga je akkoord met het opnemen van een licentietekst die aangeeft onder welke licentie het werk beschikbaar is, vergezeld van een hyperlink of een URL naar de tekst van de licentie of een kopie van de licentie zelf.

Nakomen DMCA

Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) wil verzekeren dat de inhoud die we hosten hergebruikt kan worden door anderen zonder daarbij angst te hebben aansprakelijk te zijn of inbreuk te maken op de eigendomsrechten van anderen. Wij vinden het fair naar onze gebruikers, als ook naar andere makers en auteursrechtenhouders, dat wij berichten over vermeende overtredingen die voldoen aan de met de formaliteiten van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) in behandeling nemen. Op grond van de DMCA, zullen wij, in de juiste omstandigheden, gebruikers van ons systeem en het netwerk weren die herhaaldelijk inbreuk maken.

We erkennen echter ook dat niet ieder verzoek om inhoud te verwijderen geldig of te goeder trouw is. In dergelijke gevallen raden we gebruikers aan “counter-notifications” in te dienen als ze denken dat een DMCA-vordering om inhoud te verwijderen onjuist of onterecht is. vraag is ongeldig of onjuist. Raadpleeg de website Chilling Effects voor meer informatie over wat te doen als je denkt dat een DMCA-vordering ten onrechte is ingediend.

Als je de eigenaar bent van inhoud die onjuist wordt gebruikt op een van de Projecten zonder jouw toestemming, dan kun je verzoeken om deze inhoud te laten verwijderen onder de DMCA. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar info@ruimtevoorkunstencultuur.nl of je kunt per post contact opnemen.

Websites en bronnen van derde partijen

Jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw gebruik van enige website of bron van een derde partij. Hoewel de Projecten verwijzingen bevatten naar website en bronnen van derde partijen, onderschrijven wij deze niet en zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, of de daarmee verband houdende inhoud, producten of diensten (inclusief, zonder beperking, eventuele virussen of andere schadelijke functies), noch hebben we enige verplichting om dergelijke inhoud van derde partijen te monitoren.

Websitebeheer

De gemeenschap heeft de primaire rol om beleid vast te stellen en af te dwingen in de verschillende Projectedities. Als Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) grijpen we zelden in bij genomen gemeenschapsbesluiten over het beleid en de handhaving ervan. In een buitengewoon geval kan de behoefte ontstaan ​​of kan de gemeenschap kan ons vragen om een bijzonder problematische gebruiker aan te spreken vanwege aanzienlijke Projectverstoring of schadelijk gedrag. In dergelijke gevallen behouden wij ons het recht voor, maar hebben niet de verplichting om:

 • Jouw gebruik van de dienst te onderzoeken (a) om te bepalen of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden, Projecteditiebeleid, of andere toepasselijke wetgeving of beleid heeft plaatsgevonden, of (b) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, wettelijke procedure of een overheidsverzoek;
 • Fraude, beveiliging of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken of te reageren op gebruikersverzoeken;
 • De toegang tot de bijdragen van enige gebruiker die deze Gebruiksvoorwaarden schendt te weigeren, uit te schakelen of beperkt toegankelijk te maken;
 • Een gebruiker het bewerken of bijdragen onmogelijk te maken door deze te verbannen of de gebruiker te blokkeren of de toegang te ontzeggen wegens handelingen die strijdig zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief voor het herhaaldelijk inbreuk maken op auteursrechten;
 • Juridische stappen te ondernemen tegen gebruikers in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden handelen (inclusief rapportages aan opsporingsdiensten); en
 • De projectwebsites te kunnen beheren op een wijze waardoor die correct functioneren mogelijk maakt en de rechten, eigendommen en veiligheid van onszelf en onze gebruikers, licentiehouders, partners en het publiek beschermt.

In het belang van onze gebruikers en de Projecten, in de extreme omstandigheid dat op grond van deze bepaling de toegang tot zijn of haar gebruiker voor enig individu is geblokkeerd, is het voor hem of haar verboden om een andere gebruiker aan te maken op, of te gebruiken op, of toegang te zoeken tot datzelfde Project, tenzij wij daarvoor expliciet toestemming hebben verleend. Zonder het gezag van de gemeenschap te beperken, zal de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) geen gebruiker uitsluiten van kunnen bijdragen, of een gebruiker blokkeren enkel en alleen vanwege kritiek op het te goeder trouw zijn zonder dat deze Gebruiksvoorwaarden of het beleid van de gemeenschap wordt geschonden.

Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) en de gemeenschap kunnen ook actie ondernemen als dat is toegestaan door beleid dat door de gemeenschap is opgesteld voor de specifieke Projecteditie, inclusief, maar niet beperkt tot, waarschuwen, onderzoeken, blokkeren of verbannen van gebruikers die het beleid schenden. U stemt ermee in te voldoen aan de uiteindelijke besluiten van organen voor geschillenbeslechting die door de gemeenschappen van de specifieke Projectedities zijn ingesteld (zoals arbitragecommissies); deze beslissingen kunnen sancties omvatten die uiteen zijn gezet in het beleid van de specifieke Projectedities.

In het bijzonder problematische gebruikers waarvan gebruikers geblokkeerd of verbannen zijn op meerdere Projectedities kunnen worden onderworpen aan een verbanning van alle Projectedities.

Het blokkeren, verbannen of de toegang ontzeggen van een gebruiker onder deze bepaling vindt plaats in overeenstemming met paragraaf 12 van deze Gebruiksvoorwaarden.

Beëindiging van deze Overeenkomst

Hoewel wij hopen dat je blijft en blijft bijdragen aan de Projecten, kun je te allen tijden ophouden met het gebruiken van onze diensten. In bepaalde (hopelijk onwaarschijnlijke) omstandigheden kan het noodzakelijk zijn voor onszelf of de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) gemeenschap om een deel of het geheel van onze diensten te beëindigen, deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen, uw gebruiker of toegang blokkeren, of u als gebruiker te verbannen. Als jouw gebruiker of toegang is geblokkeerd of anderszins niet langer bruikbaar is om welke reden dan ook, blijven jouw openbare bijdragen openbaar (onderhavig aan van toepassing zijnde beleid), en, tenzij wij je anderszins berichten, heb je nog steeds toegang tot onze openbare pagina’s enkel en alleen voor het doel om openbare inhoud van de Projecten te kunnen lezen. In dergelijke gevallen is het echter mogelijk dat je niet langer toegang hebt tot jouw gebruiker of jouw instellingen. We behouden onze het recht voor de diensten op enig moment te beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, en met of zonder kennisgeving. Zelfs nadat je de diensten niet langer kunt gebruiken of deelnemen omdat je bent verbannen, geblokkeerd of geschorst, blijven deze Gebruiksvoorwaarden geldig met betrekking tot de relevante onderdelen, inclusief de Paragrafen.

Geschillen en jurisdictie

We hopen dat er geen ernstige meningsverschillen ontstaan waar je bij betrokken bent, maar in het geval er een geschil ontstaat, raden we je aan tot een oplossing te komen door middel van de geschillenprocedures of -mechanismen te gebruiken die door de Projecten of Projectedities en de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) zijn ingesteld.

Om ervoor te zorgen dat geschillen worden behandeld op het moment dat ze ontstaan, ga je ermee akkoord dat ongeacht enige wet of verordening die het tegendeel stelt, enige claim of reden voor actie die je mogelijk hebt die voortkomt uit of gerelateerd is aan onze diensten of deze Gebruiksvoorwaarden, ingediend moet worden binnen de geldende verjaringstermijn of, als eerder, één (1) jaar na de na de relevante feiten die aan een dergelijke claim of reden tot actie ten grondslag liggen die ontdekt had kunnen worden met een redelijke toewijding (of deze wordt voorgoed uitgesloten).

Voorbehoud

Bij Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) doen we ons best om educatieve en informatieve inhoud te bieden aan een breed publiek, maar voor jouw gebruik van onze diensten bent je als enige verantwoordelijk. Wij bieden deze diensten “als is” en “als beschikbaar” aan, en wij wijzen expliciet enige expliciete of impliciete garantie af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties voor verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreukmakend. Wij bieden geen garantie dat onze diensten aan jouw eisen voldoen, veilig zijn, beveiliging bieden, tijdig zijn, accuraat zijn, of vrij van fouten zijn, of dat jouw gegevens veilig zijn.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, gegevens of handelingen van derde partijen, en u pleit ons, onze bestuurders, medewerkers en agenten vrij van enige (schade)claims, bekend en onbekend, die voortkomen uit of op enige wijze verbonden zijn met enige claim die je bij enige van die derde partijen hebt uitstaan. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van ons of via of door onze diensten creëert geen enkele garantie die niet uitdrukkelijk vermeld staat in deze Gebruiksvoorwaarden.

Al het materiaal dat je hebt gedownload of anderszins hebt verkregen door middel van jouw gebruik van onze diensten, heb je verkregen naar jouw eigen oordeel en op eigen risico, en alleen jij bent verantwoordelijk voor enige schade aan jouw computersysteem of verlies van gegevens die het resultaat is van het downloaden van enig materiaal. Je stemt ermee in dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor het verwijderen van, of het niet op opslaan of verzenden van, enige inhoud of communicatie die door de dienst wordt geleverd. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik en de opslag naar eigen inzicht te beperken op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving.

Beperking van aansprakelijkheid

Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) zal niet aansprakelijk zijn voor jouw of enige andere partij voor enige directe, indirect, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schades, inclusief maar niet beperkt tot, schade door verlies van inkomsten, goodwill, gebruik, gegevens of andere ontastbare verliezen, ongeacht of we in kennis gesteld waren van de mogelijkheid op het optreden van dergelijke schade. In geen geval zal onze aansprakelijkheid in totaal groter zijn dan honderd Euro. In het geval dat van toepassing zijnde wetten de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toestaan, is de voorgaande beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet op jou van toepassing, hoewel onze aansprakelijkheid beperkt blijft tot de kleinst mogelijke voor de van toepassing zijnde wetgeving.

Aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden

Net als dat de inbreng van de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) gemeenschap essentieel is voor de groei en het onderhoud van de projecten, zijn wij van mening dat de inbreng van de gemeenschap essentieel is om met deze Gebruiksvoorwaarden onze gebruikers goed te bedienen. Het is ook essentieel voor een eerlijk contract. Daarom bieden wij deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede aanzienlijke toekomstige herzieningen van deze gebruiksvoorwaarden, aan de gemeenschap aan voor commentaar gedurende ten minste dertig (30) dagen voor het einde van de inspraakperiode. Indien een toekomstige voorgestelde herziening aanzienlijk is, voorzien we opnieuw in een periode van 30 dagen voor opmerkingen na het plaatsen van een vertaling van de voorgestelde herziening in minstens drie talen (door ons geselecteerd). De gemeenschap wordt aangemoedigd om de voorgestelde herziening in andere talen te vertalen waar wenselijk. Voor wijzigingen om juridische of administratieve redenen, om een onjuiste bewering te corrigeren, of wijzigingen in reactie op opmerkingen van de gemeenschap, is er een inspraakperiode van ten minste drie (3) dagen.

Omdat het nodig kan zijn om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zullen wij van dit voornemen van dergelijke wijzigingen kennisgeven en de gelegenheid geven opmerkingen te maken via de website. We vragen je ook de meest up-to-date versie van deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te beoordelen. Door jouw verdere gebruik van onze diensten aanvaardt je de gewijzigde Gebruiksovereenkomst, nadat deze tot stand is gekomen met inachtneming van de kennisgeving en herzieningsperiode. Om de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) en andere gebruikers zoals jezelf te beschermen, kunt je geen gebruik maken van onze diensten als je niet akkoord gaat met onze Gebruiksvoorwaarden.

Overige voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden creëren geen arbeidsrelatie, agentschap, partnerschap, freelanceovereenkomst of joint venture tussen jou en ons, Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C). Als je geen aparte overeenkomst met ons hebt getekend, zijn deze Gebruiksvoorwaarden de gehele overeenkomst tussen jou en ons. Als er een conflict bestaat tussen deze Gebruiksvoorwaarden en een ondertekende schriftelijke overeenkomst tussen jou en ons, geldt de bepaling uit de ondertekende overeenkomst.

Je gaat akkoord met het ontvangen van berichten, inclusief die over wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden, per e-mail, reguliere post of via berichten op de Projectwebsites.

Als wij om welke reden dan ook enige voorziening uit deze Gebruiksvoorwaarden niet toepassen of afdwingen, maakt dat de betreffende voorziening niet nietig.

Je begrijpt dat je, tenzij dat door ons is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd, geen verwachting van compensatie voor enige activiteit, bijdrage of idee mag hebben dat je ons, de gemeenschap of de Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) projecten of Projectedities brengt.

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Gebruiksovereenkomst, wijzigen wij (Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C)) en je akkoord met het niet aanpassen van de van toepassing zijnde voorwaarden en vereisten van een vrije licentie die van kracht is op de Projecten of Projectedities, als die vrije licentie is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden.

Als enige voorziening of deel van een voorziening van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, dan wordt die voorziening of deel van die voorziening als van deze Gebruiksvoorwaarden af te zonderen gezien en wordt deze afgedwongen zoveel als mogelijk, en alle overige voorzieningen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig in stand.

Dankjewel!

We waarderen dat je de tijd hebt genomen om deze Gebruiksvoorwaarden te lezen en we zijn erg blij dat je wilt bijdragen aan de Projecten en onze diensten wilt gebruiken. Door jouw bijdragen helpt je iets werkelijk groots op te bouwen; niet alleen een belangrijke verzameling van door samenwerking tot stand gekomen Referentieprojecten die vele mensen van educatie en informatie voorzien, maar ook een levendige gemeenschap van gelijkgezinden die is gericht op een erg nobel doel.

error: Alert: Content is protected !