Jan Toorop (1858 – 1928)

Jan Toorop (1858 – 1928)

Jan Toorop hoort in het rijtje van de drie belangrijkste Nederlandse moderne kunstenaars, samen met Mondriaan en Van Gogh. Hij oriënteerde zich op de nieuwste, internationale ontwikkelingen in de beeldende kunst en wist andere kunstenaars te inspireren. Toorop was een grote inspiratiebron voor Gustav Klimt.

Het leven van Jan Toorop

Jan Toorop, ook wel Jean Theodor Toorop, werd geboren op Java. Na anderhalf jaar school in Batavia vertrok hij op dertienjarige leeftijd naar Nederland om daar een betere opleiding te krijgen, terwijl zijn familie achterbleef in Nederlands-Indië. Hij zou zijn ouders niet meer terugzien. Toorop was met zijn donkere, oosterse, uiterlijk een markante figuur in het culturele en artistieke leven. Hij had een grote belangstelling voor maatschappij, kunst en literatuur en sloot zich aan bij de Rozenkruisers. Hij was een spilfiguur van de kunstenaarskolonie in Domburg. Deze trok avant-gardekunstenaars aan als Mondriaan, Kandinsky en Jan Sluijters aan het begin van de twintigste eeuw.

Toorop is de vader van Charley Toorop, grootvader van de kunstenaar Edgar Fernhout en overgrootvader van Rik Fernhout – vier generaties kunstenaars.

Het werk van Jan Toorop

In Toorops kunst kan men de weerslag vinden van alle stijlen en bewegingen zoals impressionisme, neo-impressionisme, symbolisme en Jugendstil, die aan het eind van de 19de eeuw de beeldende kunst bepaalden. De golvende lijnen van Toorop werden bij het grote publiek bekend door het affiche dat hij ontwierp voor de Delftsche Slaolie. In de volksmond wordt de stijl van Toorop daarom ook wel ‘slaoliestijl’ genoemd.

Kunstwerken op de site

Portret van mevrouw Marie Jeannette de Lange (video)
Landschap met vaart (de kastanje boom)
Zee en duin bij Zoutelande

Zien?

De werken van Jan Toorop zijn o.a. te zien in het Kröller-Müller museum en het Rijksmuseum.

Tags:

error: Alert: Content is protected !