Kansen voor jongeren: een uniek project

Kansen voor jongeren: een uniek project

Het is niet vanzelfsprekend dat jongeren in hun vrije tijd kunstzinnige en culturele activiteiten ondernemen. Het blijkt dat financiële belemmeringen een grote rol spelen bij het al dan niet deelnemen aan zulke activiteiten. De ambitie is om jongeren die buiten de boot dreigen te vallen in aanraking te brengen met cultuureducatie. Een groep die door velen wordt gezien als een moeilijk bereikbare doelgroep, hoeft niet onbereikbaar te zijn. Als je maar weet wat deze jongeren graag willen. De behoeften van de jongeren staan centraal.

Cultuureducatie (als overkoepelend begrip voor alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet) is om verschillende redenen van waarde. Het geeft jongeren allereerst de mogelijkheid om een open houding te ontwikkelen ten aanzien van kunst en cultuur en geïnspireerd en gegrepen te worden door kunstzinnige en culturele uitingen. Zij leren hun emoties te uiten en zelf kunst te creëren.

Daarnaast heeft cultuureducatie een vormend aspect. Kennis van tradities en moraal doen kinderen niet meer vanzelfsprekend buiten de school op. Onder andere door cultuureducatie leren ze over de eigen en andere culturen, hedendaagse culturen en culturen in het verleden. Dit ondersteunt kinderen bij de reflectie op de eigen positie in een veranderende samenleving, en op de overeenkomsten en verschillen in een samenleving.

Cultuureducatie kan ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leergebied-overstijgende vaardigheden. Voor bijna elke baan zijn naast inhoudelijke kennis ook creativiteit, analytische vaardigheden, kritisch denken en effectief communiceren nodig.

Locatie
Buurtweg 43
1921 CJ Akersloot

Opgeven

Vul het formulier in en wij nemen contact met jou op.

error: Alert: Content is protected !