Over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Stichting Ruimte voor Kunst en Cultuur (RK&C) ten aanzien van de website www.ruimtevoorkunstencultuur.nl je op het volgende:

Eigendom van RK&C

De website en onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en afbeeldingen (van kunstwerken en tentoonstellingen), zijn eigendom van RK&C.

Informatie en prijzen

De op deze website getoonde informatie wordt door RK&C met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. RK&C behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. De internetprijzen kunnen afwijken van de winkelprijzen.

Kwetsbaarheid melden / Responsible disclosure

RK&C werkt er hard aan om haar systemen en websites zo veilig mogelijk te houden en zo optimaal mogelijk te laten presteren. Desondanks kunnen er kwetsbaarheden voorkomen in informatiesystemen. Indien je een kwetsbaarheid bent tegengekomen verzoeken wij je zo spoedig mogelijk contact per e-mail met ons op te nemen. Elke melding wordt zorgvuldig onderzocht. Wij verzoeken je daartoe om in de melding zoveel mogelijk details (locatie, werkwijze) omtrent de gevonden kwetsbaarheid te vermelden.

Hyperlinks

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van RK&C, welke geen eigendom zijn van RK&C, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van RK&C. Hoewel RK&C uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

error: Alert: Content is protected !