Pieter de Hooch

Pieter de Hooch

Pieter de Hooch (1629-in or after 1684) werd in Rotterdam geboren. Zijn opleiding als schilder volgde hij bij Ludolph de Jongh in Rotterdam en bij Nicolaes Pietersz. Berchem in Haarlem.

In 1655 schreef hij zich als zelfstandig schilder in bij het schildersgilde van Delft. Zoals in die tijd gebruikelijk had De Hooch naast het kunstenaarschap nog een tweede beroep: hij werkte voor een linnenhandelaar. Pieter de Hooch specialiseerde zich in interieurs met mensen.

Kenmerkend voor zijn werk zijn de vele doorkijkjes via vensters of gangetjes naar andere vertrekken. Net als andere Hollandse genreschilders voorzag De Hooch zijn interieurs soms van verborgen boodschappen. Nadat De Hooch in 1661 naar Amsterdam verhuisde, werden zijn ‘huishoudens’ eleganter en rijker. Zijn zoon en leerling Pieter stierf in 1684 in het Amsterdamse dolhuijs (gekkenhuis). De Hoochs eigen sterfdatum is ongewis, maar uit hetzelfde jaar 1684 is van hem nog gedateerd werk bekend.

Pieter de Hooch en Johannes Vermeer worden vaak in één adem genoemd. Het is niet duidelijk wie de ander beïnvloedde, misschien beïnvloedden beiden elkaar. Toch zijn de schilderijen onmiskenbaar verschillend, hoewel beiden vaak vrouwen schilderen die in huis bezig zijn. Pieter de Hooch heeft echter in zijn schilderijen vrijwel altijd een doorkijk naar buiten, terwijl Vermeer zich meestal beperkt tot een raam waardoor het licht naar binnen valt. De diepte van de schilderijen van De Hooch weet Vermeer niet te evenaren. Daarentegen heeft Vermeer een geweldige zachte manier van schilderen, waardoor zijn vrouwen bijzonder lief, levend en bijna aanraakbaar worden.

De werken van Pieter de Hooch behoren tot de Barokke schilderkunst. Hij is een van de Oude Hollandse Meesters. De Hooch schilderde oorspronkelijk in donkere kleuren, vooral boertige taferelen. Hij is in zijn vroege periode beïnvloed door de Delftse schilder Carel Fabritius, maar later door de Zwolse genreschilder Gerard Terborch, waarbij Johannes Vermeer en Nicolaas Maes moeten worden genoemd, toen De Hooch begon met het schilderen van interieurs en te spelen met lichtval en perspectief.

Deze tekst komt oorspronkelijk van het Wikipedia-artikel Pieter de Hooch. Deze tekst is beschikbaar onder de licentie CC-BY-SA 3.0

Alles over Pieter de Hooch

error: Alert: Content is protected !