RECENSIE: Cobra Museum Amstelveen

RECENSIE: Cobra Museum Amstelveen

Het Cobra Museum in Amstelveen is een museum voor moderne en hedendaagse kunst. Het museum heeft een omvangrijke collectie kunst van Nederlandse moderne kunstenaars, en natuurlijk vooral van de leden van de Cobra-beweging. 

Cobra beweging

Op 8 november 1948 ondertekenden Asger Jorn (Denemarken), Joseph Noiret en Christian Dotremont (België), Karel Appel, Corneille en Constant (Nederland) in Parijs een door henzelf opgestelde verklaring. Daarmee was de oprichting van L’Internationale des artistes expérimenteaux (Internationale van Experimentele Kunstenaars) een feit. Al snel kwam deze beweging bekend te staan als Cobra, vernoemd naar het tijdschrift dat de kunstenaars gezamenlijk uitgaven. In de verklaring die de kunstenaars in Parijs ondertekende valt te lezen dat zij zich uitspraken tegen een intellectuele benadering van kunst en vóór het principe van het doen. Het experimenteren met materialen, technieken en uitdrukkingsvormen stond centraal, maar ook samenwerking was essentieel.

Ondanks dat Cobra slechts 1000 dagen bestond (1948-1951), behoort de internationale en revolutionaire kunstbeweging tot de canon van de Europese kunstgeschiedenis. Ook na het uiteenvallen van de groep ging samenwerking en uitwisseling tussen diverse leden door. De nawerking van Cobra in de individuele carrieres van kunstenaars en het Europese culturele veld mag niet worden onderschat.

Over de betekenis van Cobra heeft nooit eensgezindheid bestaan. Voor sommige ligt de betekenis in de ontwikkeling van een bepaalde schilderkunstige stijl (de zogenaamde Cobra-taal) voor anderen in de intentie van absolute vrijheid. Voor weer andere in de samenwerking tussen de leden onderling en de kruisbestuiving tussen dichters en schilders. Wellicht is het juist de dynamiek van tegenstellingen en onenigheden tussen haar leden die het karakter van de Cobra bepalen. In die zin is de betekenis van Cobra te vinden in de diversiteit en vitaliteit die dit opleverde.

Online collectie

De collectie van het museum staat ook online en is hier te zien.

Zien?

Een bezoek aan het Cobra Museum neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Je kunt het combineren met een bezoek aan het naastgelegen stadshart, bestaande uit 230 winkels, van Amstelveen.

Cobra Museum
Sandbergplein 1
1181 ZX Amstelveen
cobra-museum.nl

Bron en hoofdbeeld: Cobra Museum

error: Alert: Content is protected !