RECENSIE: De Toorop Dynastie | Stedelijk Museum Alkmaar

RECENSIE: De Toorop Dynastie | Stedelijk Museum Alkmaar

De Toorop-Dynastie bestaat uit Jan Toorop, zijn dochter Charley Toorop en haar zoon Edgar Fernhout. De oeuvres van de drie opeenvolgende generaties weerspiegelen de ontwikkeling van de moderne kunst: van de realistische en symbolische kunst van het einde van de negentiende eeuw (Jan Toorop) via het neorealisme van de jaren dertig (Charley Toorop) naar de abstracte kunst van de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw (Edgar Fernhout).

Charley Toorop maakt in 1973 slim gebruik van de populariteit van haar vader door de tentoonstelling Drie Generaties te regisseren. Met het werk van haar vader als trekpleister wil zij twee dingen bereiken: de verkoop van haar eigen werk bevorderen en dat van haar zoon Edgar Fernhout onder de aandacht brengen. In 1971 doet Edgar Fernhout hetzelfde. Zijn beeld van de Toorop-Dynastie verschilt echter aanzienlijk van dat van zijn moeder. Waar Charley de nadruk legde op de artistieke verwantschap, haalt Edgar ieders artistieke eigenheid naar voren.

In deze tentoonstelling wordt het artistieke DNA van de Toorop familie nader belicht.

Jan, Charley en Edgar zijn familie, maar van verschillende generaties. Ze behoren tot verschillende tijden, hebben elk een eigen manier van naar de wereld kijken en staan ieder op eigen wijze in die wereld. Jan zoekt zingeving in het bovennatuurlijke, zijn schilderijen zijn aardser. Zijn werk reflecteert zijn kameleontische persoonlijkheid: een grote diversiteit van stijlen en technieken. Charley is een sterke, onafhankelijke vrouw, die de wereld naar haar hand wil zetten. Haar werk toont haar visie op de werkelijkheid: hard, rauw, eerlijk. Edgar schildert aanvankelijk met zeer fijn penseel de voorwerpen en de natuur in zijn nabije omgeving. In de oorlogsjaren ontwikkelt hij zich tot een volwassen en onafhankelijk kunstenaar die langzaam maar zeker de werkelijkheid op het doek vertaalt in kleur en ritme.

Achtergrondkennis van dat de bekende kunstverzamelaar Jacques Goudstikker werken van de familie Toorop verzamelde en de familie vriendschappen onderhield met beroemde schilders als Karel Appel en Piet Mondriaan geeft een extra gelaagdheid aan de tentoonstelling.

Op de beeldbank vind je al het beeldmateriaal van de tentoonstelling.

De tentoonstelling De Toorop-Dynastie is nog te zien t/m 26 januari in het Stedelijk Museum van Alkmaar. Gaat dat zien. We zijn benieuwd naar jouw bevindingen.

Hoofdfoto: De drie generaties, Charley Toorop, 1941-1950 / Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Bron: Stedelijk Museum Alkmaar

Meer informatie

error: Alert: Content is protected !