Over RK&C

Over RK&C

Bij de toegankelijkheid van cultuur hoort een evenwichtige spreiding. Wij vinden, maken of creëren ruimte en verbinden op die manier cultuurmakers met het publiek. Wij maken daarmee cultuur laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen. Zo dragen we bij aan een
sterke cultuursector.

Daarbij dragen onze initiatieven ook bij aan het verbeteren van de leefomgeving in een buurt, het tegengaan van eenzaamheid, het bevorderen van diversiteit en het vergroten van de sociale cohesie.

Close
error: Alert: Content is protected !