Singer Laren

Singer Laren

Singer Laren concentreert zich op internationale beeldende kunst uit de periode 1880-1950. De kern van de collectie is de verzameling die het echtpaar William en Anna Singer bijeen bracht. Deze verzameling bestaat voornamelijk uit werken van Franse schilders uit de omgeving van de School van Barbizon, van traditioneel impressionistisch werkende Gooise kunstenaars en van Amerikaanse vrienden. De gehele collectie bestaat uit ruim drieduizend kunstwerken. Daarnaast zijn er wisselende tentoonstellingen.

Zien?

Singer Laren
Oude Drift 1
1251 BS Laren
singerlaren.nl

error: Alert: Content is protected !