Voorbehoud

Er is geen garantie aangaande de juistheid van de artikelen

Het kunst- en cultuur platform wordt uiteindelijk geschreven door het publiek. Hoewel vrijwel iedereen die deelneemt ernstig probeert correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. Iedereen die zichzelf kennelijk deskundig acht, mag wijzigingen in de tekst verzoeken. Wel zal een duidelijke fout in het algemeen andere deelnemers betrekkelijk snel opvallen en worden gecorrigeerd. Zoals de ervaring van de deelnemers leert, is de tendens dat artikelen steeds uitgebreider en juister worden. Het is dan ook verstandig om naast de website ook andere naslagwerken of specialistische boeken te raadplegen. Weest u verder alert op informatie die mogelijk door goedbedoelende fans geschreven is (bijvoorbeeld over kunstenaars, musea en schilderijen).

Ziet u een onjuistheid?

Als u meent een fout te bespeuren, staat het u vrij een correctie te verzoeken (info@ruimtevoorkunstencultuur.nl) of een opmerking hierover te maken op de pagina die bij het artikel hoort. We willen u ook van harte aanmoedigen dit te doen.

Aansprakelijkheid

De vrijwilligers die de artikelen schrijven (en dat is het publiek, dus ook uzelf) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Ze kunnen zelfs niet garanderen dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij het formuleren van de artikelen. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico. Er zijn gebruikers (moderatoren) die extra mogelijkheden op technisch niveau hebben op deze website, zoals het verwijderen van pagina’s, beveiligen van pagina’s en het ontnemen van schrijfrechten aan gebruikers. Dit zijn mogelijkheden die gewone gebruikers niet hebben. Deze groep van vrijwilligers zijn niet de webmasters maar eerder de conciërges van Stichting Ruimte voor kunst en cultuur (RK&C). Het is een uitvoerende functie. Als er volgens u een probleem is, neem dan eerst informeel contact op om het probleem kenbaar te maken en te zoeken naar een oplossing. Wanneer u een formele klacht wilt indienen dient u contact op te nemen met Stichting Ruimte voor kunst en cultuur (RK&C).

error: Alert: Content is protected !