Over RK&C

Ruimte voor Kunst & Cultuur (RK&C) houdt ervan om mensen samen te brengen en te laten genieten van het rijke cultuuraanbod wat Nederland te bieden heeft. Wij doen dit in de vorm van cultuureducatie. Via cultuureducatie maken jong en oud kennis met kunst en cultuur. RK&C is een organisatie die mensen lokaal bij kunst en cultuur betrekt. We initiëren campagnes, projecten en evenementen en brengen kunstenaars, professionals, beleidsmakers, leerlingen, vrijwilligers, bedrijven en burgers bij elkaar.

Bewustwording

RK&C wil het kader zijn voor duurzaam en transparant ondernemen. We vinden het belangrijk dat kunstenaars aan het woord komen. Zij geven RK&C ook letterlijk een gezicht. Het is daarnaast goed om aan te geven wat cultuur kan opleveren voor een buurt en cultuur een plek te geven in het integrale beleid rondom het sociaal domein. Een buurt moet levendig en dynamisch zijn. Niet alleen ondernemers, ook vastgoedeigenaren en bewoners benoemen cultuur als een van de belangrijkste pijlers. Ze zien kunst en cultuur als essentieel bezoekersargument om naar een buurt of regio te komen en als belangrijk ingrediënt om de belevingseconomie een impuls te geven. De ondernemers en de cultuursector zijn natuurlijke partners. RK&C wil de samenwerking tussen ondernemers en de cultuursector stimuleren en zorgen voor een betere afstemming. Tenslotte biedt RK&C de afnemers van kunst en cultuur, het publiek, de mogelijkheid om een helder begrip toe te voegen aan de discussie rondom de waarde van kunst en cultuur. Dat draagt bij aan meer waardering voor de rol van de culturele sector in onze economie en samenleving.

Oproep tot vernieuwend kunst en cultuurbeleid

RK&C biedt gemeentebesturen, Eerste en Tweede Kamerleden en provinciebestuurders een vernieuwend idee op het gebied van kunst en cultuurbeleid. Regio’s zijn goed in staat om culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de inwoners, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur. Het mee laten spelen van lokale overwegingen in het cultuurbeleid is de start voor een bloeiend cultureel ecosysteem in een regio.

Lezingen

Lezingen voor en door kunstenaars. De geportretteerden kunstenaars van RK&C vertellen hun verhaal en geven inzicht in de obstakels waar kunstenaars tegenaan lopen. Dit gebeurt via een op maat gemaakte lezing. RK&C vindt het belangrijk dat het vooral de kunstenaars zelf zijn die aan het woord komen. Zij geven RK&C ook letterlijk een gezicht. Daarmee proberen we de taboes van het kunstenaarsleven te doorbreken. RK&C wil het kader zijn voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in de kunst, cultuur en creatieve sector.

We verzorgen:

  • Lezingen voor gemeenten, raadsleden, college B&W, Rotary’s, Lions, ministeries, kerkgenootschappen, bankiers, studenten, universiteiten, serviceclubs, ondernemersplatforms, enz. De lezing of workshop wordt op maat gemaakt. Onze ervaring leert dat de combinatie van de gedachte achter RK&C, de anekdotes uit het maakproces gevolgd door de indringende persoonlijke verhalen van geportretteerden kunstenaars ieder gezelschap aan het denken zet.

Interesse in een lezing? Stuur een mail naar: info@ruimtevoorkunstencultuur.nl